Entré Portal - Mobilt affärssystem som låter dig jobba där du är!

Entré Portal är samlingsnamnet för våra mobila lösningar i Entré.

Uppdateringen sker online direkt in till Entré på kontoret. Det gör att hantverkaren kan tillbringa mer tid ute hos kunder och märkbart reducera tidsåtgången för administration. Det frigör produktiv tid, vilket i sin tur ger ökade intäkter.

Den mobila portalen kan användas på alla typer av plattformar - smartphones, surfplattor och PC. Portalen fungerar med operativsystemen Android och IOS.

Läs mer om Entré Portal i vår produktfolder>>

Kontakt direkt 

Entré Portal innehåller modulerna:

ArbetsorderARBETSORDER
Med grundmodulen Arbetsorder får hantverkaren information om uppdrag och kund och kan enkelt registrera materialåtgång och arbetstid i realtid. Det finns även möjligheter att dokumentera arbetet med t ex bilder och dokument. Via digitala egenkontroller säkerställer arbetsledaren att montören har kvalitetssäkrat arbetet. Fördelen för arbetsledaren är att han slipper göra om registreringen en gång till. Antal missförstånd och arbetstid minskar då löneunderlag och fakturaunderlag (arbetsordern) blir färdiga samtidigt. All data kommer samlat; timmar, materialförbrukning, checklistor mm, vilket minskar administrationen. Här kan även montören hantera ett enkelt billager via en bilorder.

TidsregistreringTIDSREGISTRERING
Med modulen Tidsregistrering kan hantverkaren tidrapportera direkt i arbetsordern eller via en kalender för t ex icke debiterbar tid så som frånvaro, semester mm. I kalendern ser hantverkaren vilka dagar som har full tid, undertid eller övertid. Aktuell tidsperiod visas automatiskt med möjlighet att ändra till annan period. Även ackumulatorer kan visas på mobilen såsom semester, flextid mm.

WebbattestWEBBATTEST
Modulen Webbattest innebär att arbetsledare, projektledare och även montörer kan attestera leverantörsfakturor ute på webben. Attestfunktionen bygger på den regelbaserade attesten i Entré vilket innebär att systemet väljer attestanter beroende på vem som t ex är projektledare för just det projektnumret eller vem som är arbetsledare för just den ordern. Här finns även automatiska val beroende på beloppsnivåer, resultatenheter mm. 

ProjektPROJEKT
Utökade rättigheter för projekt- & arbetsledare
Med modulen för projekthantering kan de som jobbar som projekt- och arbetsledare se hela företagets orderlista inte bara sina egna. De kan även se kundreskontran med info om alla fakturor. I modulen visas orderkalendern med alla de hantverkare som arbetsledaren ansvarar för. Här kan arbetsorder bokas in på respektive hantverkare och kalendern kan även visas i olika vyer.

Projekt i portalen sammanställer projektets verksamhet via en så kallad landningssida som visar projektets nyckeltal. Här kan även projektledaren se projektresultat med  dagens resultat, antal registrerade timmar, lönekostnad, fakturerat, UE, materialkostnad mm. Detta kan även visas per underobjekt i huvudprojektet.

I projektet hanteras även dagbok samt projektorganisation. I dagboken anges väder, antal hantverkare, händelser, avvikelser samt bilder. 

Projektplaneringen visar hela företagets projekt. Varje projekt tidplaneras i form av ett s k Ganttschema och samtidigt visas då var eventuellt resurserna inte räcker till totalt sett. Det i sin tur underlättar för projektledaren att besluta om att flytta på aktiviteter eller hyra in UE. Projektplaneringen görs per projekt samt etapper och moment. 

ArtikelhanteringARTIKELSKANNING/INVENTERING 
Artikelskanning/Inventering är en egen funktion som underlättar arbetet med att inventera via en smartphone. Tanken är att komplettera/ersätta de externa trådlösa handskanner med en mer generell hårdvara så som en mobiltelefon.

Man skapar en ordertyp som är kopplat till inverteringsunderlagen i Entré och sedan skannar man mot den ordern som sedan kan uppdatera inverteringen via inventeringsunderlaget. Denna funktion kommer även att fungera med tillägg eller uttag av artiklar i en vanlig order för t ex servicebil.

TILL INTRESSEANMÄLAN 

 Hantverksdata

Mer info 

Entré Portal – mobilt, flexibelt och användarvänligt

I ett affärssystem utvecklat för hantverkare och småföretag inom service och hantverk är en mobil lösning naturligtvis ett måste. Det mesta av arbetet sker ju faktiskt ute på fältet, på byggarbetsplatser och hemma hos kunder. I Entré heter den mobila lösningen Portal, och den fungerar på mobiltelefoner, surfplattor och PC.

Anpassat för arbete på fältet

De funktioner som finns i Portal är anpassade för att fungera i samband med arbete utanför kontoret. När hantverkaren registrerar en uppgift i någon av modulerna sker uppdateringen även online in till det stationära Entré på kontoret, där administratören eller projektledaren kan se till exempel tidsregistrering eller materialförbrukning i realtid. 

Av detta följer såklart att hantverkaren kan lägga mindre tid på administrativt arbete och mer ute på arbetsplatserna. I princip blir hantverkare och montörer frigående ute på fältet, eftersom de kan ta emot arbetsorder, lägga in timmar, registrera material som de sedan bara kan hämta ut på centrallagret, och så vidare. Mer blir gjort, företaget blir mer effektivt och ökar sina intäkter.

Hantverkaren får order och kan registrera material

I modulen Arbetsorder får hantverkaren eller montören uppgifter om uppdraget och kunden inklusive GPS-uppgifter, och här kan han även registrera materialåtgång och arbetad tid. Alla data samlas här, sorterad efter projekt. I appen kan hantverkaren enkelt hålla ordning på olika projekt via flikar och administratörerna och projektledarna ser alla uppdateringar i projekten i realtid.

När hantverkaren vill registrera nytt material kan han hämta artikeln via artikeln, fritext eller genom att skanna in streckkoden med mobilen. Artikeln hämtas sedan ur artikelregistret, som är branschanpassat. Material kan även hämtas från elektroniska följesedlar från grossisterna.

Tidsregistrering enkelt och smidigt 

Hantverkaren kan registrera sin tid direkt i arbetsordern eller via en kalender för till exempel semester eller annan frånvaro. När en ny arbetad tid lagts till uppdateras löneunderlaget samt kostnaderna för projektet. Alla data samlas in och håller hela tiden systemet uppdaterat med de senaste uppgifterna. För småföretag och enskilda hantverkare kan vår app för tidrapportering användas fristående till en lägre kostnad. 

Projektledaren attesterar enkelt i Webbattest

I modulen Webbattest kan administratör eller projektledare attestera leverantörsfakturor och registrerad tid. Systemet väljer automatiskt vem som ska attestera utifrån vem som till exempel är projektledare eller arbetsledare på projektet eller ordern.

Jämför priser med den utökade funktionen KlarPris

KlarPris är ett sökverktyg som finns integrerat i Entré för användare inom el och VVS. Här kan du enkelt jämföra priser, med rabatter och kundförmåner inräknade, mellan olika grossister och slipper surfa runt och krångla med öppna fönster på datorn. Du kan välja att söka efter bästa pris från alla leverantörer, eller några utvalda. Ett snabbt och smidigt sätt att öka marginalerna i projektet.

Projekt i Portalen – ny funktion

Projekt är en ny funktion i Portalen som består av två delar, Projektresultat och Projektplanering. I Projektresultat kan du se aktuell status för alla projekt avseende till exempel registrerade timmar, dagens resultat, lönekostnader, materialåtgång och mycket annat. 

I Projektplaneringen får du som projektledare en översikt över hur företaget står i dagsläget och var det kan finnas brister, vilket gör det lätt att lfytta resurser mellan olika projekt och lägga fokus på en speciell uppgrift. Alla som jobbar med projekt i företaget kan se företagets samtliga pojekt, inte bara sina egna. Även kundreskontran för alla projekt finns tillgängliga. Här visas även orderkalendern med alla hantverkare som arbetsledaren ansvarar för och nya arbetsorder kan läggas in.

Rekommenderas av våra kunder

Med Portal blir det fart i firman. Mer tid kan läggas ute i fält och mindre tid går åt till administration. Appen fungerar både på Androidtelefoner och Iphone, samt på motsvarande surfplattor. Tillsammans med det stationära Entré på kontoret blir Portal ett kraftfullt verktyg och det enda heltäckande affärssystemet för företag i hantverks- och servicebranschen.

Entré Portal är ett system som verkligen fungerar, vilket kan intygas av våra nöjda kunder. Hör gärna av dig till oss om du vill ha kundreferenser eller vill veta mer om Entré och Portalen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hantverksdatas nyhetsbrev tar upp trender inom affärssystem och de olika hantverksbranscherna, mässor och seminarier där ni kan möta oss samt det senaste kring företagets produkter. Anmäl dig så får du koll på det senaste! 

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar