Miljö & Klimat

Hantverksdata ska medverka till en god miljö genom att:

• Följa lagar och krav inom miljöområdet
• Fortlöpande höja kompetensen hos alla anställda, så att miljötänkandet införs på alla plan i vår verksamhet
• Kontinuerligt verka för att skapa en arbetsplats som har en trivsam, säker och utvecklande arbetsmiljö
• Källsortera avfall och restprodukter
• Sträva efter att använda leverantörer som arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Utökningar av miljöpolicy fr.o.m. 2017-06-01

• All el som förbrukas av Hantverksdatas verksamhet skall vara fossilfri.
• Datorer och andra strömförbrukare som bara används under kontorstid ska vara avstängda under annan tid.
• Permanent återvinningsstation för papper, kartong, plast och elektronikskrot etableras i korridoren utanför serverrummet.
• Hantverksdata kommer att ha som ambition att tillhandahålla lika många parkeringsplatser med laddning som det finns anställda som via tjänsten disponerar elbil eller laddhybridbil.
• Hantverksdata inför stående punkt på ledningsgruppsmöten där förslag på förbättringar i miljöarbetet diskuteras. Alla medarbetare är välkomna att skicka in förbättringsförslag.

Utökningar av miljöpolicy fr.o.m. 2019-02-01

• Alla resor som företas i tjänsten via bil eller flyg kommer att klimatkompenseras till 110% via Gold Standard (www.goldstandard.org) . De projekt som Hantverksdata valt att klimatkompensera via Gold Standard är utbyggnad av vindkraft och återplantering av regnskog.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hantverksdatas nyhetsbrev tar upp trender inom affärssystem och de olika hantverksbranscherna, mässor och seminarier där ni kan möta oss samt det senaste kring företagets produkter. Anmäl dig så får du koll på det senaste! 

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar