Affärssystem Bygg

Inom byggbranschen krävs en kraftfull projektstyrning och en flexibel hantering av alla dokument. Det har vi i ett och samma affärssystem! Du behöver inte ägna tid åt att flytta siffrorna mellan olika program.

Nyheter Projekt

Läs mer om Projekt och smarta nyheter>>

Entré är det branschledande affärssystemet för entreprenad- och byggserviceföretag. Det är ett komplett moduluppbyggt program, vilket gör att du enkelt kan växa med programmet då dina behov förändras. Utifrån de anställdas roller kan man styra rättigheterna i de olika modulerna.

Exempel på Entrés breda funktionalitet:

 • Projektstyrning med indexuppräkning, budget och prognos
 • Succesiv vinstavräkning
 • Mobila Arbetsorder för byggservice via mobiltelefon
 • ÄTA-funktionalitet
 • Tidsregistrering, även på webb eller via mobiltelefon
 • Dagbok/Dagbok Online
 • Projektorganisation
 • Projektplanering (Gantt)
 • Lönehantering med fullt branschstöd
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Maskinuthyrning
 • Rapportcentral för djupare analyser
 • Bokföring och övriga ekonomiska funktioner

Läs mer om de olika modulerna i Entré>>

Entré Bygg produktfolder>>

För mer information om Entré för Byggbranschen kontakta vår försäljningsavdelning.

 

Mer information om Entré Affärssystem Bygg:

Affärssystem för projekthantering

Som projektledare inom bygg handlar allt om att kunna förutse nästa steg i byggprocessen, att utvärdera var man står och ta rätt beslut, ofta under tidspress. Ett bra affärssystem inte bara underlättar, det är en förutsättning för att man ska kunna ge kunden full service och göra projektet så smidigt som möjligt. Med modulen Projektstyrning får projektledarna full kontroll över byggprojektet. Här hämtas underlag in från de övriga modulerna och ger en klar och uppdaterad bild av hur projektet fortlöper. Modulen sköter samordningen av hur många samtidiga projekt som helst och kan även sammanställa dessa till en ögonblicksbild av var företaget står.

Underlättar vid entreprenad

Vid en entreprenad är det många moment att hålla reda på. Entré är ett affärssystem som binder ihop alla dessa moment till en helhet. Under entreprenaden kan du som projektledare skapa och skriva ut rapporter av var ni står med arbetet och hur stora kostnaderna är i stunden. Du kan också göra successiva vinstavräkningar och skapa prognoser för framtiden. All data har du hela tiden uppdaterad i realtid.

Projekthanteringen är kärnan i Entré. Det är ett kraftfullt verktyg för såväl projektledare som för övriga anställda i företaget och ger de förutsättningar som behövs för ett byggföretag som vill växa och bli mer konkurrenskraftigt.

System för tidsregistrering

Att en hantverkares arbetsdag mestadels bör gå åt till just hantverk är nog de flesta överens om. Därför finns Entré Portal, en mobil tjänst integrerad med vårt affärssystem Entré, där hantverkare, arbetsledare och andra involverade i projektet registrerar och attesterar arbetad tid, kostnader för material, egenkontroller och mycket annat, varpå uppgifterna läggs till i projektet i realtid. Entré Portal inkluderar modulen Tidsregistrering, med direkt koppling till projektstyrningen.

Detta innebär för hantverkaren mer tid i arbete hos kund och mindre tid till administration. För arbetsledningen innebär det aktuell information om företagets projekt och dess status i varje givet ögonblick. Entré Portal fungerar smidigt på såväl surfplatta och mobiltelefon som på PC, vilket gör att det alltid finns tillgängligt för de anställda i företaget, oavsett om de befinner sig ute i fält eller på kontoret.

Kontakta en säljare angående Entré Bygg >>

Affärssystem bygg

Redovisning och lönesystem för byggbranschen

För ett företag i byggbranschen som vill vara flexibelt och konkurrenskraftigt gäller det att ha ett smidigt affärssystem, för att hålla ordning på projekten och kunna se hur de utvecklas i realtid. Man är också beroende av bra ekonomisystem för redovisning och löner. Med modulerna Redovisning och Lön har företaget full koll på hur pågående projekt fortlöper.

Entré Redovisning

I Entré finns möjlighet att lägga in alla aktuella dokument och hålla dem tillgängliga för att lägga in i redovisningen. Underlag för bokföring hämtas enkelt in från de övriga modulerna och sammanställs i Redovisning. I stället för att ha dokument och underlag utspridda på papper eller i olika Excelfiler finns nu all information om projekten samlade i ett system, som alla på företaget använder sig av.

Entré Lön

I modulen Lön har företaget koll på löneregistrering och avräkning, lönearter, tidskoder, semesterhantering, lönespecifikationer, historik och kontrolluppgifter, allt med stöd för den aktuella branschen. Likt andra moduler hämtas informationen i realtid, från till exempel modulen Tidsregistrering. På ett ögonblick har hantverkarens registrerade tid använts för att beräkna lön och uppdatera projektets status.

För byggföretag som vill växa

För ett företag inom bygg kan ett bra ekonomisystem vara det som avgör om man får ordning på sitt cashflow och kan växa eller står kvar och stampar på samma ställe, eller till och med drunknar i pappersarbete. Det som fäller avgörandet är hur väl man kan hålla överblick på sina projekt och inte lägga ner onödig tid på administration och dubbelarbete. Entré är affärssystemet som möjliggör detta.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hantverksdatas nyhetsbrev tar upp trender inom affärssystem och de olika hantverksbranscherna, mässor och seminarier där ni kan möta oss samt det senaste kring företagets produkter. Anmäl dig så får du koll på det senaste! 

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar