Tidsregistrering

Tidsregistreringsmodulen i Entré är entreprenadbranschens mest flexibla och kompletta. Modulen är integrerad med övriga moduler i Entré vilket medför färre arbetsmoment och hög säkerhet. Den registrerade tiden uppdaterar automatiskt löneunderlaget, debiteringsunderlag till arbetsorder samt uppdaterar projektet med antal timmar och preliminär lönekostnad.

Kopplingen till projektstyrningen medför att projekten visas med redovisade timmar och upparbetad lönekostnad, allt för att snabbt och enkelt kunna följa projektens utveckling. Tidsregistreringen görs via en central eller en personlig tidsregistrering i Entré. Till tidsmodulen kan ytterligare applikationer integreras via handdatorer/mobiler eller webben såsom Entré Handyman eller Webbtid.

Tidsedel på webben eller i mobilen

Hantverksdata levererar en helt digital lösning som gör att man kan registrera sin tid på webben eller via sin mobiltelefon. De anställda registrerar sin tid på en digital tidsedel som arbetsledaren eller administratören sedan attesterar på webben innan den, helt automatiskt och färdigintegrerat, uppdaterar alla projekt och löneunderlag i Entré. Projekten uppdateras i realtid utan krångliga överföringar samt att löneunderlaget finns färdigt varje löneperiod för lönebearbetning!

  • Enkelt att använda, utan avancerad utbildning
  • Finns både på Webb och på mobiltelefon, inga onödiga investeringskostnader
  • Helt integrerat, inga krångliga överföringar och uppdateringar

Läs mer om tidrapportering via webben eller i mobilen>>

Planering, registrering och tidrapportering för företag

Affärssystemet Entré är speciellt utvecklat för hantverksbranscherna och samlar alla de administrativa funktioner som behövs vid såväl mindre som större projekt. Eftersom systemet är uppbyggt av moduler som i sin tur är integrerade med varandra och mot Internet, kan alla uppgifter som förs in i systemet ses av alla som har tillgång till systemet.

Modulen tidsregistrering uppdaterar kostnaderna i projektet direkt

Tidsregistrering är ett exempel. Via sin mobil kan en hantverkare som är ute på jobb enkelt se sina arbetsorder, beställa material och dessutom rapportera in tid. Kärnan i modulen Tidsrapportering är tidskoderna som hantverkaren väljer bland, till exempel normaltid, övertid, milersättning, traktamente, frånvaro etc. I appen kan han se tid han redan rapporterat in, både i projektet och sammanlagt för företaget. Samtidigt är alla utgifter synliga även för projektledaren, som attesterar tiderna för vidarebefordring till lönebearbetning. Mycket av registreringen är automatiserad, vilket minskar risken för dubbelregistrering.

Preliminärbudget för bättre planering

När tidsregistreringen är utförd kan systemet förkontera den arbetade tiden i projektbudgeten. Detta innebär att projektledarna hela tiden har de senaste uppgifterna om kostnader för projektet och hur man förhåller sig till budget. Detsamma gäller materialkostnader och andra utgifter. Detta system gör det betydligt lättare för projektledarna att planera arbetet och se vilka projekt som löper enligt planen och vilka som behöver lite extra styrning.

För ett smidigare arbetsflöde

Tidsregistrering för PC, mobil och surfplatta är ett enkelt men mycket kraftfullt verktyg för hantverks- och serviceföretag, där stora delar av arbetsstyrkan är ute på uppdrag. Ett integrerat affärssystem som kommunicerar via internet gör de anställda friare i sin yrkesroll, ger dem mer tid till jobb samtidigt som de kan minimera det administrativa arbetet. I slutändan blir detta till en stor vinst för företaget.

Kontakta en säljare >>

Mer info om tidsregistrering:

Få koll på alla arbetstimmar

Modulen Tidsregistrering i Entré gör det möjligt för alla som är inkopplade på ett projekt att registrera tid direkt via mobilen. Uppgifterna kopplas till projektstyrningen, från vilken projektledarna hela tiden kan följa projektets utveckling i realtid.

För ett specifikt projekt syns tydligt hur många arbetstimmar som lagts ner, samt kostnader för material och annat. För en större överblick kan projekt jämföras och läggas ihop, så att en samlad bild kan ges av hur företaget står i den aktuella stunden.

arbetstimmar tidsregistrering

Full kontroll över projekten

Med Tidsrapportering och Projektstyrning får projektledaren koll på alla arbetstimmar och kan planera projektet med goda kunskaper om var man står och vad som behöver göras. När han attesterat uppgifterna uppdaterar systemet automatiskt löneunderlag och kostnader för projektet.

Att på detta sätt kunna följa projektets utveckling från kontoret och i detalj kunna styra vad som ska göras är ett väldigt bra utgångsläge för ett företag som vill vara effektivt och konkurrenskraftigt. Entré ger ditt företag ett försprång redan från början och gör att ni kan utnyttja all arbetskraft till max.

Minskar den administrativa bördan

Tidsregistreringen behöver endast göras en gång och utförs enkelt och smidigt av hantverkaren själv med hjälp av mobilen eller surfplattan. Han väljer mellan olika tidskoder, som normaltid, övertid, milersättning etc, och knappar in rätt antal timmar.

Skulle något bli fel kan administratören lätt ändra uppgifterna i ett senare skede. Systemet minskar således den administrativa arbetstiden för hantverkaren vilket gör att han kan arbeta mer ute i fält. Resultat: större produktivitet och därmed även större inkomster för företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hantverksdatas nyhetsbrev tar upp trender inom affärssystem och de olika hantverksbranscherna, mässor och seminarier där ni kan möta oss samt det senaste kring företagets produkter. Anmäl dig så får du koll på det senaste! 

Hantverksdata.se använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Jag accepterar